Výživová doporučení pro děti ve školním věku

Školní věk rozdělujeme na mladší školní věk 6-11let a starší školní věk 12-15let

Mladší školní věk:
    •     V tomto věkovém období se zpomaluje tempo růstu. Energetická potřeba je u dítěte s přibývajícím věkem
          vyšší, ale na jednotku hmotnosti se oproti předcházejícímu období snižuje.
    •     Nástup do školy je také spojen s nižším energetickým výdejem. Dítě více času tráví sezením v lavici nebo
          psaním domácích úkolů a tím opět klesá potřeba energie.

"Děti mladšího školního věku mají pouze o 200kcal(834kJ) vyšší potřebu energie než děti předškolního věku"
    •     Ve vztahu k potravinám a pokrmů jsou děti již méně konzervativní a bývá u dětí větší ochota ke zkoušení
          nových pokrmů.
    •     Velmi významný je i nadále přívod vápníku. Dostatečný příjem vápníku, fosforu a vitamínu D do 20 let věku je
          významný v prevenci osteoporózy¹ v dospělosti.
    •     Děti mají oproti dospělým vyšší potřebu vody na kilogram tělesné hmotnosti( 50-60ml/kg/den),proto je důležité
          pravidelné doplňování tekutin. Nedostatek tekutin vede ke snížené pozornosti a vysychání slizniz, které jsou pak
          náchylnější k průniku infekcí.

Výživová doporučení pro mladší školní věk:
Výživová doporučení se již příliš neliší od doporučení pro dospělou populaci, pouze velikosti porcí bývají odlišné.
Doporučení pro příjem tuků, sacharidů a bílkovin je stejné jako u dětí od 3 let věků, tedy 0,9, g/kg/den bílkovin a 30-35% tuků z celkového energetického příjmu. Sacharidy, stejně jako u dospělých by měly převažovat.

Starší školní věk:
    •     Z důvodu růstu se zvyšuje potřeba vitamínů.Nedostatkovými v tomto věku bývají vitamíny A, D, C
          a některé vitamíny skupiny B. Z minerálních látek je často nedostatkový vápník, jód a železo.
    •     Potřeba vitamínů B, C a D, bílkovin a vápníku je vyšší u chlapců z důvodu prudšího růstu.
    •     Nedostatek železa je u chlapců i dívek způsoben růstem svaloviny a zvyšujícím se
          množstvím hemoglobinu.

Výživová doporučení pro starší školní věk:
Výživová doporučení pro dospívající ve věku 15-18 let se již neliší od doporučení pro dospělou populaci.
Potřeba bílkovin je u dívek 0,8g/kg/den, u chlapců stále 0,9 g/kg/den. Potřeba tuků se oproti předcházejícímu období nepatrně snižuje a je stejná jako u dospělé populace, tedy 30% z celkového příjmu.
Oproti dospělé populaci je vyšší dopurečený příjem některých vitamínů a minerálních látek, např.železa, vápníků, fosforu, vitaminu A a některých vitaminů skupiny B.
Potřeba vody na kilogram tělesné hmotnosti se oproti předcházejícímů období snižuje, stále je však vyšší než v dospělosti( 40ml/g/den).

Osteoporóza - urychlení úbytku kostní tkáně způsobuje pokles hormonálních hladin, nedostatek minerálů a vitaminů, nehybnost a nízká pohybová aktivita, poruchy vstřebávání, zvýšený příjem fosfátu, alkohol, některá další vnitřní onemocnění jater, ledvin aj. Léčba osteoporózy je komplexní (hormonální, Fosamax, substituce minerálů a vitaminů aj.).

Použitá literatura- Základy výživy pro stravovací provozy- Jana Petrová, Sylva Šmídová

počítadlo.abz.cz